Certifikáty a pojištění

Jsme držiteli těchto platných oprávnění a pojištění:

  • instruktorské oprávnění pro školení osob pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
  • oprávnění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
  • oprávnění revizního technika ochranných osobních prostředků pro práce ve výškách
  • oprávnění pro práce ve výškách v závěsných lávkách
  • opravnění provádět protipožární nátěry a nástřiky
  • pojištění na způsobení škod na zdraví a majetku třetím osobám
  • školení pro zateplovací systémy
  • školení z nových malířských technologií