Mytí a čištění fasád, konstrukcí, plášťů budov a umývání oken ve výškách

Jednou z naší specializace je mytí a čištění výškových budov. Jedná se o klasické ruční mytí oken a fasádních prvků, ometání prachu, čištění pomocí vzduchu, nebo vysokého tlaku vody. Práce provádíme zejména tam, kde by bylo neefektivní stavět lešení, nebo tam kde by se nevyplatilo použití vysokozdvižných plošin.

  • Mytím oken, rámů a kovových fasád rozumíme především čištění a mytí skleněných ploch na výškových budovách. Provádíme i mytí oken z interiérů.
  • Čištění fasád provádíme tlakovým vzduchem pomocí kompresorů, nebo tlakovou vodou pomocí mycích agregátů "wap" většinou z lana s pomocí horolezecké techniky. Tyto práce provádíme převážně jako přípravné práce před natěračskými pracemi, nebo jen z důvodů estetických.
  • Čištění světlíků,  okapů a klempířských prvků děláme preventivně, nebo jako havarijní stav, kdy už do domů zatéká. 
  • Čištění konstrukcí ve výrobních halách, skladech a supermarketech. Dále pak na sportovištích  a sportovních halách. Tento úklid je většinou nutný z provozních a hygienických důvodů.