Firemní kodex

  • Jsme dodavatelem kvalitních a komplexních služeb v oblasti práce ve výškách.
  • Ve všech oblastech naší práce je samozřejmostí uplatňování platných zákonů a nařízení vlády. A to převážně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškávh a požární ochrany. Proto jsou všichni naši pracovníci pravidelně vzděláváni z nejnovějších technologií a předpisů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. V naší firmě pravidelně dochází k revizím OOPP našich pracovníků a spolupracovníků.
  • Naším cílem je plnit v maximální míře požadavky našich zákazníků a udržovat dobré jméno naší společnosti.
  • Provádění  staveb je vždy řešeno dle požadavků zákazníka a v souladu s platnými předpisy. Neshodám raději předcházíme, než je řešíme.
  • Na našich stavbách používáme materiály a technologie nejvyšší kvality, šetrné k životnímu prostředí a vyhovující požadavkům BOZP ve výškách.
  • Flexibilně reagujeme na požadavky zákazníka. Zavazujeme se k dodržování všech požadavků, které se na nás vztahují v oblasti životního prostředí, kvality,  BOZP ve výškách, atd.
  • Také se zavazujeme, že budeme usilovat o prevenci znečišťování životního prostředí a zajišťovat maximální úroveň BOZP ve výškách..