Školení pro práce ve výškách

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Osnovy jednotlivých školení přizpůsobíme pro Vaše profesní zaměření. Práce ve výškách má velmi široký záběr a tak je třeba  zaměřit se na druh Vámi vykonávané činnosti - montér telekomunikační firmy, montér výškových konstrukcí,  opravář a servisní pracovník strojů a jeřábů, lešenář, klempíř, pokrývač, hromosvodář, natěrač atd. 

 Zaměřujeme se při školeních na poskytnutí informací o aktuálních metodických trendech v souvislosti s používáním výstroje /OOPP/  pro výškové pracovníky. Pro školení  poskytujeme výstroj předních českých a evropských výrobců, tak aby se frekventanti kurzů  komplexně seznámili s nejoptimálnějšími produkty a sestavami osobního zajištění.

Nabízíme následující typy školení :

Základní školení  
-  vhodné pro pracovníky, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou a chtějí získat komplexní vědomosti a dovednosti pro většinu činností spojených s používáním technik a výstroje při provádění prací ve výškách

Základní školení pro pokročilé
- vhodné pro pracovníky, kteří již získali základní zkušenosti s lezeckou technikou. Zde je předpoklad,  že postačí školení se zkrácenou praktickou částí. Nebo pro pracovníky, kteří již vstupní školení absolvovali, ale práce ve výškách delší dobu nevykonávali. 

Opakovací školení
- pro pracovníky, kteří již absolvovali základní školení a  požadují prodloužit  platnost osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách.