Arboristické práce - rizikové kácení stromů a odstranění náletových dřevin

V zimním období, v období vegatičního klidu se věnujeme kácení stromů a jejich úpravou. Naší profesí je kácení a rizikové kácení stromů. Dále se zabíváme prořezávkou stromů a to v oblasti bezpečnostního prořezu, zdravotního prořezu, okrasného a redukčního prořezu. Samostatnou kapitolou je odstraňování náletové zeleně.

  • Káceníme stromy,  tam kde je možné celý strom nebo aspoň jeho hlavní část, položit ze země. Po dohodě se zákazníkem nařežeme dřevo na metry a nebo se postaráme o jeho likvidaci.
  • Rizikově kácíme stromy od koruny. Pomocí stromolezecké techniky odstraňujeme stromy od koruny po malých částech. A to proto, že by pád jakékoliv větší větve mohl poškodit majetek, nad kterým strom stojí (skleníky, domy, okrasné zahrady atp.).
  • U prořevávek stromů aplikujeme metodu podle požadavku zákazníka. Jedná se zejména o omlazovací prořezy, redukční prořezy, tvarové (estetické) prořezy a zdravotní prořezy.
  • Odstraňujeme náletové dřeviny a trávy ze zdí, fasád a strání.